Vi finns här för dig och ditt barn

På Barnavårdscentralen (BVC) följer vi ditt barns utveckling från födelse till skolstart, erbjuder stöd i föräldraskapet, regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationsprogram. Vårt team arbetar nära med specialistvård för att ge varje familj individanpassat stöd och råd. Vi svarar på frågor om allt från amning till föräldraskap och erbjuder även videomöten via appen Alltid öppet. Besök hos BVC är kostnadsfria, och vi tillhandahåller tolk vid behov. Kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Öppettider

Onsdag 13-14
Övriga dagar krävs tidsbokning

Kontakt

08-123 428 97
Hässelby Torg 20, plan 2